Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur

Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur


Forskningsrådet lyser ut 1000-1200 millioner kroner til forskningsinfrastruktur med søknadsfrist 18. november. Den fullstendige utlysningsteksten blir klar i slutten av juni, og søknader kan opprettes fra og med 7. oktober.

Alle som vil søke om infrastrukturmidler i år, måtte sende inn en skisse før 27. mai. Nå har alle skissene kommet inn, og er publisert på Forskningsrådet.no.

Klyngemedlemmene NTNU og SINTEF Ocean har sendt inn flere skisser, og de finnes blant annet under skisser for Transport og Maritim.

En fullstendig oversikt over alle skisser finnes her. 

Skissene skal bidra til at forskningsorganisasjoner og -infrastrukturer får til en god nasjonal koordinering og samhandling som igjen skal lede fram til solide søknader til hovedutlysningen i november. Det har kommet inn mange skisser, og dersom alle skissene blir til søknader vil konkurransen bli veldig hard.

Forskningsrådet ber derfor forskningsorganisasjonene og institusjonene om å koordinere seg, og se etter mulige samarbeidspartnere blant de andre innsendte skissene.

Det er et krav at midlene som skal gå til forskningsinfrastruktur er av nasjonal viktighet, og da menes infrastruktur som:

  • Har bred nasjonal interesse
  • Legger grunnlaget for å kunne utføre internasjonalt ledende forskning
  • Som hovedregel bare finnes ett eller få steder i landet
  • Skal gjøres tilgjengelig for relevante forskningsmiljøer og næringer

Related Posts

Se opptak av webinar om innovative anskaffelser

Første februar arrangerte Forskningsrådet, Nasjonalt program for leverandørutvikling og...

CONTINUE READING

Njord Robotics has been granted 280 000 NOK

The founders behind Njord Robotics on a visit at ERKO hatchery in Stord. From the left: Henning...
CONTINUE READING

Medlemsmøte med PST og Forsvarsdepartementet

(Arrangement held in Norwegian)

CONTINUE READING