Av Ragnar Eggen, CFO Clean Sea Solutionsog Frode Halvorsen, leder Ocean Autonomy Cluster