Har din bedrift ambisjoner om internasjonal vekst? Bli med på workshop!

Har din bedrift ambisjoner om internasjonal vekst? Bli med på workshop!

Innovasjon Norge inviterer til digital workshop om Internasjonal markedsutvikling.

Veien til internasjonal vekst handler om å forstå behovene og forutsetningene til dine nye og potensielle kunder, hva slags konkurrenter du må forholde deg til, og hva slags reguleringer og trender som gjelder i markedet. Det handler om å forstå handelsregler, forretningskultur og hvordan din bedrift håndterer risiko. Men mest av alt handler det om å finne ut om det vil lønne seg å satse, og hva som skal til for å lykkes.

Workshopen består av fire digitale samlinger:

09. juni: kl. 09.00-13.00
16. juni: kl. 09.00-12.00
23. juni: kl. 09.00-12.00
30. juni: kl. 09.00-1200

Alle bedrifter oppfordres til å stille med minimum to personer som jobber med vekst og internasjonalisering.

Workshopen er gratis, men krever egeninnsats.

Målgruppe:
Målgruppe for workshopen er bedrifter som aktivt jobber med eller søker internasjonal vekst og markedsinngang i løpet av de neste seks til 12 månedene.

Siste frist for å melde bedriftens interesse er 01. juni. Kun 4-6 bedrifter vil bli valgt ut til å delta.

Her finner du mer informasjon, samt påmeldingsskjema.

Related Posts

Bli med på studietur til Raufoss!

I samarbeid med SINTEF arrangerer NCE Aquatech Cluster, Fornybarklyngen, Ocean Autonomy og MIDSEC...

CONTINUE READING

HAR DIN BEDRIFT EN PROBLEMSTILLING SOM KAN LØSES AV STUDENTER?

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk ved NTNU inviterer bedrifter til å sende inn...

CONTINUE READING

Utsatt! Studietur til Raufoss: Automatisert produksjonsteknologi

Den opprinnelig planlagte turen til Raufoss utsettes på ubestemt tid grunnet Covid-19. Vi jobber...

CONTINUE READING