Student start-up with new idea to monitor subsea installations

Published: May 5, 2020

Ocean Access is a new start-up company established by three graduates from NTNU’s School of Entrepreneurship, as part of their master’s project. Their goal is to develop a new and autonomous method for monitoring and receiving data from subsea installations. There are several challenges to subsea monitoring, and a new method that faces these challenges would be useful for both science and industry.

Ocean Access og teamet bak den første prototypen. Fra venstre: Shirin Safarzadeh, Morten Skogly, Fredrik Lilleøkdal, Brian Stead, Simen Helgesen, Joakim Andersen og Andreas Mauritzen.
Ocean Access ble startet av Skogly, Lilleøkdal og Mauritzen. Foto: Ocean Access

Article in Norwegian:

Flere hundre tomme oljebrønner langs den norske kontinentalsokkelen er midlertidig plugget igjen. Det kan likevel oppstå lekkasjer fra brønnene, og myndighetene har derfor satt et krav om at de må overvåkes. Det er enklere sagt enn gjort, blant annet fordi trådløs kommunikasjon fungerer dårlig gjennom vann når avstanden blir for stor. I tillegg er kommunikasjon i overgangen mellom vann og land utfordrende.

Studentbedriften Ocean Access, som også nylig ble medlem i Ocean Autonomy Cluster, har på bakgrunn av dette kommet opp med en idé som muligens kan løse disse utfordringene.

– Forestill deg at en sensor på bunnen av havet oppdager en mulig gasslekkasje fra et nedstengt oljefelt, men at gassboblene egentlig kommer fra en fisk. Det er behov for et system som ikke bare kan oppdage lekkasjer, men som også kan finne ut hva lekkasjen kommer fra, forteller student Andreas Mauritzen, en av firmaets tre grunnleggere, til nettstedet Gemini.no.  

Løsningen er todelt, hvor den første delen er en fysisk enhet som vil være festet til en større installasjon på havbunnen. Enheten vil samle inn datafiler og bevege seg opp til havoverflaten ved hjelp av en lang kabel. Informasjonen fra datafilene vil deretter bli sendt til land ved bruk av satellitt eller 4G. Når oversendelsen er gjennomført vil enheten trekkes ned til installasjonen på havbunnen igjen. Løsningen skal være autonom, og vil være programmert til å sende datafiler med jevne mellomrom, samt når det registreres unormalt høye verdier.

Ocean Access har så langt vunnet over 350 000 kr for ideen sin. Nylig mottok de en million kroner fra Forskningsrådet gjennom den nasjonale konkurransen STUD-ENT.

– Støtten fra Forskningsrådet er svært viktig for oss og gjør det mulig at vi kan satse fullt og jobbe videre med oppstarten etter endte studier. Støtten er også en bekreftelse av at det er viktig det vi gjør, og vil bidra til at vi kan fortsette utviklingen og få demonstrert løsningen vår, sier Mauritzen.

Vi ønsker Ocean Access velkommen som medlem av klyngen, og ser frem til å følge utviklingen til prosjektet!

Her kan du lese den opprinnelige artikkelen på Gemini.no.

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email