Developing a common «language» for autonomus ships

Developing a common «language» for autonomus ships

Illustrasjon: Kongsberg

Norway and seven other leading flag, coastal and port authorities has launched the MASSPorts cooperation (Maritime Autonomous Surface Ships and Ports). The aim is to address the challenges and achieve alignment of standards for the trials and operation of Maritime Autonomous Surface Ships (MASS) in ports. The countries represented are China, Denmark, Finland, Japan, the Netherlands, Norway, Republic of Korea, and Singapore.

Norwegian article below:

Norge og syv andre nasjoner går sammen for å lage felles standarder for test og operasjon av autonome skip.

Forrige uke markerer starten på et nytt internasjonalt samarbeid innen forskning og utvikling av morgendagens skipsfart. Representanter fra åtte fremtredende flagg-, kyst- og havnemyndigheter møttes til virtuelt møte og har etablert et nytt samarbeid, kalt MASSPorts. Nettverket har som mål å dele erfaringer, identifisere utfordringer og utvikle felles standarder for uttesting og implementering av autonome maritime operasjoner (MASS – Maritime Autonomous Surface Ships) på skip og i havner. Nettverket ønsker å samstemme den utviklingen som har skjedd så langt, og enes om et veikart for det videre arbeid med å implementere MASS. Det skriver Kystverket på sine sider.

Norge har lenge vært verdensledende med sitt FOU-arbeid på området. Sjøfartsdirektoratet og Kystverket bidrar fra norsk side. De andre landene i prosjektet er Danmark, Finland, Japan, Kina, Nederland, Singapore og Sør-Korea.

– Det spesielle i Norge har vært at både myndigheter, teknologibedrifter, maritime bedrifter og forskningsinstitusjoner alle tidlig så muligheter og utfordringer på feltet. Allerede i 2016 etablerte vi et nasjonalt felles forum for alle disse interessentene. Det har bidratt til å gjøre oss verdensledende i utviklingen, forteller kystdirektør Einar Vik Arset i saken.

Kystverket og Sjøfartsdirektoratet hatt en sentral rolle I etableringen av tre norske testområder, og etableringen av Norsk Forum for Autonome Skip (NFAS). I 2016 ble Trondheimsfjorden etablert som verdens første testarena for autonome fartøy.

Sjøfartsdirektoratet er også den første statlige etaten til å etablere klare retningslinjer for hvordan vi kan ta i bruk autonome skip i nasjonale kommersielle operasjoner.

– Vi er veldig positive til det internasjonale samarbeidet vi nå etablerer, og håper at vi gjennom å dele erfaringer kan bygge mer kunnskap på tvers. Vi håper at samarbeidet kan øke oppmerksomheten rundt teknologi og autonomi globalt, og føre til standardiserte løsninger som kan gjøre sjøtransport grønnere og mer effektiv, sier fungerende direktør for shipping og navigasjon i Sjøfartsdirektoratet, Lars Alvestad.

Felles «språk» for autonome skip

Målet med MASSPorts-samarbeidet er å lage standarder som skal sikre at autonome skip kan krysse alle verdens hav, og ankomme en hvilken som helst havn, hvor som helst på kloden. Og alt skal kunne gå knirkefritt, sømløst og sikkert for seg. Systemene på alle skip skal snakke et «språk» systemene i alle havner forstår. Kommunikasjonen mellom systemer må følge samme standard og protokoll, uansett leverandør og opprinnelsesland, skriver Teknisk Ukeblad (TU).

– Det er lang fram, men det er helt nødvendig å ha det klart så tidlig som mulig. Flere land er i gang med tester og utvikling. Det er viktig at vi så tidlig som mulig får felles krav og standarder, sier Alvestad til TU.

Alvestad mener at det er liten tvil om at Norge har kommet lengst i den praktiske delen med både testfjorder og konkrete prosjekter, skriver TU. Som eksempler trekker han frem flere av medlemmene i Ocean Autonomy Cluster: Maritime Robotics har holdt på i flere år med mindre overflatefartøy. Kongsberg jobber både militært og sivilt med autonomiprosjekter. NTNU jobber med autonome småferger og tester det ut på «Milliampere».

Related Posts

Dredging Contractor Jan De Nul goes autonomous with USV from Maritime Robotics

Jan De Nul Group has ordered cluster member Maritime Robotic’s well-proven and hybrid Mariner...

CONTINUE READING

Trondheim wows international interest 

The autonomous tech industry in Trondheim has gained interest worldwide, and this week we hosted...

CONTINUE READING

Florida-based Mythos AI joins the cluster!

We’re very happy to announce that Mythos AI, based out of Florida, USA, has become a member of the...

CONTINUE READING