Den første årlige Ocean Autonomy Conference går av stabelen 18.–20. august på Nyhavna i Trondheim. Meld deg på nå!

Hvilke trender har preget utviklingen av autonome systemer og teknologier det siste året? Hvordan benyttes autonomi innen sektorer som havbruk, transport og offshore energi? Hvilken betydning vil EUs taksonomi ha for utvikling av teknologi for havrommet? Og hva er investorene sitt syn på autonomi, og hvorfor investerer de i autonome teknologier? 

Dette er noen av spørsmålene vi belyser under Ocean Autonomy Conference 2021. 

Teknologi- og produktutvikling i et internasjonalt marked er det overordnede temaet for årets konferanse. I løpet av de tre innholdsrike dagene dykker vi dypere ned i overskriftene teknologi- og produktutvikling (18. august) og autonomi for ulike applikasjoner (19. august). På siste dag ser vi nærmere på kommersialisering og nye og eksisterende markeder for havromsautonomi med overskriften strategier for vekst og kapital (20. august).

Påmelding

Det er mulig å kjøpe tredagersbillett, eller enkeltbillett for hver av dagene.

Kjøp billett

Alle billetter inkluderer lunsj, som Trondheim Catering leverer hver dag. Det blir brødmat i form av foccacia, baguetter og wraps med deilig pålegg, i tillegg til is, doughtnuts og belgiske vafler fra Simens Isbar. Lunsjen vil bli servert inne mens Simens Isbar holder til ute i teltet. Alle får en bong hver.

HAVET kulturarena leverer alt av drikke. En brus/vann + kaffe er inkludert i lunsjen. 

Program

Programmet går fra kl. 0900–16:00 hver dag. I tillegg vil det være egne arrangementer hver kveld. Programoversikten under oppdateres fortløpende med innledere og spennende innhold!

Onsdag 18. august: Teknologi- og produktutvikling

09:00 | Åpning, dag 1 | Frode Halvorsen, klyngeleder i Ocean Autonomy Cluster

09:10 | Presentasjon av Ocean Autonomy Cluster | Eirik Hovstein, styringsgruppeleder i Ocean Autonomy Cluster

09:30 | Autonome skip i et internasjonalt perspektiv | Ørnulf Jan Rødseth, SINTEF Ocean / INAS

09:50 | Hvordan skape tillit til autonomi | Jon Arne Glomsrud, DNV

10:10 | Pause

10:30 | Hvordan kan teknologi muliggjøre høsting og foredling av lavtrofiske marine ressurser? | Ingunn Holmen, SFI Harvest

11:10 | Hvordan skape verdi og tillit til autonomi gjennom designprosesser | Ole Andreas Alsos, NTNU, og Espen Jørgensen, EGGS Design

12:00 | Lunsj

13:00 | Fremtidens XR grensesnitt: Virtuell tvilling i autonome og fjernstyrte systemer | Marius Thorvaldsen, Breach VR

13:30 | Hvordan kan autonomi føre til tryggere og mer bærekraftig skipsoperasjoner? | Mary Ann Lundteigen, SFI Autoship

14:00 | eduROV: Lag en ROV av matbokser og skjærefjøler | Kristoffer Slåttsveen, Scout Drone Inspection, Frode Halvorsen, Ocean Autonomy Cluster og Aida Angell, Ocean Autonomy Cluster / NTNU

14:20 | Pause

14:40 | Technoport talk | Med Erlend Solem, Trøndelag fylkeskommune, Bård Eidet, Trondheimsregionen, og Berit Evjen, Telenor

15:10 | NUI: Erfaring med testsenter og testpolicy | Rolf Røssland og Kim Løseth, NUI

15:30 | OceanTech Innovation; Erfaring med testsenter og utvikling av havromsteknologi| Bernt Schjetne, OceanTech Innovation

16:00 | Ferdig og mingling

17:30 | Inspirational Talk | Njord – Autonomous Ship Challenge. Trykk her for påmelding

Torsdag 19. august: Applikasjonsområder

09:00 | Åpning, dag 2 | Frode Halvorsen, klyngeleder i Ocean Autonomy Cluster

09:10 | Havbruk – NCE Aquatech: Autonomi innen havbruk – tanker fra NCE Aquatech | Ellie Johansen BDO

09:30 | Havbruk – Norbit: Hvordan og hvilke erfaringer med overvåkning og fjernmåling fra Offshore Energi kan overføres til havbruk| Tony Haugen Norbit

09:50 | Offshore Energi – Bruk av droner til inspeksjon | Eivind Sivertsen, Scout Drone Inspection

10:10 | Pause

10:30 | Offshore Energi – Equinor | Anders Hermansen, Equinor

10:50 | Offshore Energi – RENERGY – Renewable Energy Cluster | Thomas Bjørdal, RENERGY

11:10 | Miljø og klima – Clean Sea Solutions og Oslo Havn: Hvordan kan autonome droner rydde havnebasseng? | Per Elvestuen, Clean Sea Solutions

11:40 | Miljø og klima – Hvordan autonomi kan være et verktøy for å håndtere sargassum | Kristin Valle, Norbit/Nosca

12:00 | Lunsj

13:00 | Transport – Øya t’ land 24/7: Hvordan skape et bedre ferjetilbud for øysamfunn | Harald Overrein Trøndelag fylkeskommune

13:15 | Smartere transport Møre og Romsdal – Hva er realistisk grad av autonomi for passasjertransport til sjøs? | Even Ambros Holte, Forsker, SINTEF Ocean

13:30 | Transport – Erfaring og muligheter med autonome systemer | Pia Meling, Massterly

14:00 | Technoport Talk | Hvordan Autonomi kan bidra til å opprettholde aktivitet langs kysten, med Jan Onarheim (Sintef/NTNU) og Håvard Solem (Sintef)

14:40 | Pause

15:00 | Kyst- og havneinfrastruktur – Hvordan kan autonome kraner bidra til mer effektiv og sikker lasthåndtering | Håvard Nordahl, Sintef

15:20 | Kyst- og havneinfrastruktur – Kysthavnalliansen: Bærekraftige transportkorridorer sjøveien mellom Midt-Norge og Sentral-Europa | Ann Iren Rise Holm, Kysthavnalliansen

15:40 | Oppsummering

16:00 | Ferdig og mingling

17:00 | Passion for Ocean presenterer HAVBOKA

Fredag 20. august: Strategier for vekst og kapital

09:00 | Åpning, dag 3 | Frode Halvorsen, klyngeleder i Ocean Autonomy Cluster

09:10 | Horizon Europe | Lisbeth Vassaas, Innovasjon Norge
– Et overblikk over Horisont Europa
– EIC Accelerator – støttemuligheter for vekstbedrifter med radikale nye løsninger
– Tips til EU-strategi for klynger

09:50 Overblikk markedsmuligheter – Hva skjer internasjonalt? | Roger Martinsen, Innovasjon Norge

10:10 | Pause

10:30 | EUs taksonomi og innvirkning på forretningsmodeller og finansiering | Paal Frisvold, SINTEFs Brussel-kontor

11:00 | EUs taksonomi – Erfaringer fra ScaleAQ og Moen Marin | Hanne Digre, ScaleAQ, og Jan Egil Wagnild, Moen Marin

11:40 | Vekststrategi og kapitalstruktur – erfaringer fra Blueye Robotics | Christian Gabrielsen, Blueye Robotics

12:00 | Pause

13:00 | Vekst og kapital – Strategier for vekst | Christian Rangen, Strategy Tools

13:30 | Katapult Ocean | Marcus Hølland Eikeland, Katapult Ocean

14:00 | Pause

14:30 | Technoport talk: Byfergen som gamechanger for arealplanleggingen og ønsket byutvikling | Erik Dyrkoren, Zeabuz og Nancy Jøssang, Opus

15:20 | Erfaringer fra Ocean Access – Hvordan vokse seg ut fra studenthybelen og inn i Techstars accelerator | Andreas Mauritzen og Fredrik Lilleøkdal, Ocean Access

15:40 | Avrunding | Eirik Hovstein og Frode Halvorsen, Ocean Autonomy Cluster

16:00 | Ferdig og mingling

HAVET kulturarena

Hele konferanseprogrammet finner sted på HAVET, en helt ny kulturarena på Nyhavna i Trondheim. Der skal vi fylle 1200 kvadratmeter med engasjerende historier, spennende problemstillinger og inspirasjon til nye samarbeid og innovasjoner!

HAVET byr på servering inne og ute, samt flytende badstuer og tilgang til fjorden. Les mer om HAVET kulturarena på deres nettsider.

Om Nyhavna
Nyhavna er et industriområde nord i teknologihovedstaden Trondheim. Siden slutten av 1800-tallet har Nyhavna vært et viktig sted for maritim aktivitet, mekaniske verksteder og tilhørende næringer (inkludert Trondheims eldste bryggeri som fortsatt er i drift!).

På begynnelsen av 1900-tallet ble deler av Nyhavna utviklet som et av Trondheims mange verft. I dag er Nyhavna et av verdens mest spennende områder innen forskning og utvikling av havromsteknologi, og flere av bedriftene i området er verdensledende innen sine bransjer. Nyhavna ligger ved Trondheimsfjorden, som i 2016 ble verdens første testarena for autonome skip.

HAVET kulturarena ligger langs sjøkanten på Stranveikaia. 

Gjennom Ocean Autonomy Conference skal 1200 kvadratmeter på Nyhavna fylles med engasjerende historier, spennende problemstillinger og inspirasjon til nye samarbeid og innovasjoner! Foto: HAVET kulturarena

Nyhavna har en stolt og lang maritim historie, og utvikles i dag til et av verdens mest spennende områder innen forskning og utvikling av havromsteknologi. Foto: HAVET kulturarena

Smittevern

For å gi en tryggest mulig konferanseopplevelse for alle deltakere, holder vi oss oppdatert på gjeldende krav og nye tiltak knyttet til smittevern. Oppdatert informasjon om retningslinjer og regler for Trondheim kommune finner du her. For ytterligere råd og offisiell informasjon om koronavirus, besøk Folkehelseinstituttets (FHI) temasider.

På grunn av gjeldende begrensninger for arrangementer, og situasjonens uforutsigbarhet, vil antallet fysisk deltagende i 2021 være begrenset. 

Noen av våre smittevernstiltak:

  • Lokalet har en kapasitet på 1200 gjester og har nok fysisk plass til at alle gjester vil kunne utøve sosial distansering.
  • Alle deltakerne vil kunne holde minst 1 meters avstand til andre under hele arrangementet.
  • Alle seter vil ha minst 1 meter avstand mellom seg.
  • Rutiner for overflatedesinfeksjon.
  • Stasjoner for håndvask/antibac.

Om Ocean Autonomy Conference

Ocean Autonomy Conference er en årlig internasjonal konferanse som samler sluttbrukere, leverandører, teknologi- og systemutviklere, FoU-institusjoner, investorer og andre virksomheter og miljøer innen autonomi og havromsteknologi.

Målet vårt er å skape et møtested for inspirasjon, kunnskap, nettverk og nye muligheter. For å oppnå dette, inviterer Ocean Autonomy Conference banebrytende prosjekter og initiativer, innovatører, bransjeledere og fremtidsrettede gründere til å presentere, demonstrere og diskutere  autonome teknologier og løsninger.

Ocean Autonomy Conference 2022
Neste års konferanse er allerede i planleggingsfasen, og forhåpentligvis vil pandemien by på færre restriksjoner for reise og fysiske arrangementer.

Ocean Autonomy Conference 2022 går av stabelen 30. august–1. september 2022.