Fast-track til nye talenter

Fast-track til nye talenter

Maritim sektor står overfor store bemanningsutfordringer og store teknologiske omstillinger. Hvordan skal trønderske bedrifter dekke kompetansegapet og sikre nok, relevant kompetanse nå i konkurranse med resten av landet?

Dette var temaet under dagens frokostmøte i regi av kapasitetsløftet MIDAS. Med lav arbeidsledighet og stor konkurranse om nyutdannede teknologer, er framtidas arbeidstakere i førersetet når man skal velge jobb. Hvem er de, hvor går de og hva skal til for å vinne kampen om å nå dem?

Rekruttering speiler lokal næringsammensetning

Hvert tredje år gjennomfører NTNU en egen kandidatundersøkelse som kartlegger hvor uteksaminerte studenter går videre inn i arbeidslivet. Generelt gjør studentene fra NTNU det svært bra på arbeidsmarkedet; 90 % av de spurte var i jobb et halvt år etter endt utdanning.

Oslo og Trøndelag er de eneste fylkene med netto positiv tilvekst av NTNU-kandidater. For Trøndelags del er det først og fremst i Trondheim den største tilveksten skjer, og det er medisin og skole innen offentlig sektor som rekrutterer flest kandidater. Dette speiler også næringssammensetningen i Trondheim og Trøndelag med en sterk offentlig sektor, mot de store konsulentselskapene med hovedkontorer på Østlandet.

Studenter fra Oslo er samtidig overrepresentert blant siv.ing. - studentene, og mange søker seg tilbake til hjemkommunen etter endt utdanning.

Se mer om kandidatundersøkelsen her.

Alle trenger IT-kompetanse

En pågående undersøkelse i regi av Fremtidens Industri gir noen indikatorer på et udekket kompetansebehov hos trønderske bedrifter.

- Det er generelt lav forståelse for hva kritiske systemer innebærer, og hvordan IT-sikkerhet må ivaretas fremover, forklarte Aida Refvik Angell, sikkerhetsrådgiver i Fremtidens Industri, under frokostmøtet.

Hun mener mange bedrifter i dag undervurderer IT-sikkerhet. Samtidig har mange utfordringer med å holde på kritisk IT-kompetanse; Unge arbeidstakere krever mer av arbeidsgiver og fleksibilitet og goder er blitt viktige konkurransefortrinn i kampen om de kloke hodene.

Les mer om undersøkelsen her.

Arbeidsgivere må skille seg ut

En IT-bedrift som bevisst har arbeidet med rekruttering og kulturbygging er Brilliant. Som stort konsulenthus med en bred kundeportefølje er de, ansatte den viktigste ressursen for å vinne de store kontraktene. Onboardingen starter allerede ved signert arbeidskontrakt – før den nyansatte har begynt – med gave på døra, invitasjon til sosiale arrangementer og firmaturer i påvente av første arbeidsdag.

De ansatte har e-sportlag, idrettslag og muligheter til å game i kontorene på fritiden, og det arrangeres også sosiale aktiviteter for ansattes venner og familie for å inkludere flere i Brilliant-kulturen. I tillegg kommer goder som babybonus, forsikringer, ekstra feriedager og muligheter for å kjøpe aksjer i selskapet. En egen overlevelsesguide skal hjelpe de ansatte å orientere seg i goder og muligheter hos Brilliant.

Les mer om Brilliants survival guide her.

Studenter søker de «kule» jobbene

Den største driveren for mange av teknologistudentene som engasjerer seg på fritiden er den indre motivasjonen og ambisjonen om å få «hands on» - erfaring med maritim teknologi.

Det fortalte Christoffer Strøm, leder i studentorganisasjonen Vortex. Gjennom sponsoravtaler og samarbeid med bedrifter, har Vortex sikret flere av sine medlemmer engasjement, internships og jobb hos relevante bedrifter. Selv har han fått jobb i teknologiselskapet Zeabuz.

- By på pizza og spennende oppgaver, oppfordret Strøm under frokostmøtet.

Les mer om Vortex her.

 

Frode Halvorsen, OAC
Frode Halvorsen, cluster manager, Ocean Autonomy Cluster gives an introduction to Ocean Autonomy Cluster. 
Simon Lie, NTNU Bridge
Simon Lie from NTNU Bridge shares insights from the candidate survey. 
Aida Rafvik Angell, FI
Aida Rafvik Angell on the importance of inhous IT competence.
Robert David Olsen, Brilliant
Robert David Olsen from Brilliant on the importance of a good on-boarding process for new employees. 
Christopher Strøm, Vortex
Christopher Strøm from Vortex shares what motivates students. 

Recent posts

Related Posts