FOUI-prosjekt

Fleksibel ferge

Prosjektperiode: 2022 - 2023

Gode forbindelser mellom øysamfunn og fastlandet er utfordrende. En innovativ, fleksibel fergeløsning kan øke mobiliteten og kvaliteten på tjenestene i kystsamfunnene.

FLEXferge-prosjektet ser nærmere på hvordan autonome fergekonsepter med smarte informasjonssystemer kan gi mer effektive fergeforbindelser.

Et viktig mål er å utvikle nye og energieffektive fartøyskonsepter, avanserte ITS-løsninger og nye driftsmodeller. Løsningene vil bli beskrevet både fra et aktuelt perspektiv, og ut fra forventninger til fremtidig teknologiutvikling.

Økt automatisering, lav bemanning, fleksible og kostnadseffektive ferge- og terminalkonsepter krever ny kunnskap om trafikkavvikling, kapasitet, beredskapsbehov og ulike driftsmodeller. Gjennom prosjektet vil FLEKSferge styrke kunnskapen om hvordan autonome løsninger kan brukes for å øke mobiliteten og styrke kvaliteten på tjenesten uten økte kostnader.

Prosjektgruppen

ChristianBaug-254x300
Christian Baug

Prosjektleder, Trøndelag Fylkeskommune

kay.fjortoft-sintef.no
Kay Fjørtoft

Sintef

odd.erik.morkrid-sintef.no
Odd Erik Mørkrid

Sintef

even.holte-sintef.no
Even Ambros Holte

Sintef

Frode-Halvorsen-FI_ed
Frode Halvorsen

Ocean Autonomy Cluster

FlexFerge

Partners