Øk verdien med større nettverk

Medlemskap

Kvaliteten på medlemskapet er viktigere enn antall medlemmer. Vi har som mål å tilby arrangementer, prosjektinitiativer og samarbeidsarenaer til alle våre medlemmer nasjonalt og utenlands og jobber side om side med medlemmene våre for å fremme og presse autonom maritim teknologi til markedet.

For å bli medlem må søkerbedrift, institusjon eller organisasjon være ambisiøs og delta aktivt i klyngens arbeid. Dette vil øke kvaliteten på arbeidet og gi en fruktbar klyngeopplevelse for alle medlemmer.

Våre klyngemedlemmer er villige til å engasjere seg i felles initiativ og prosjekter med andre medlemmer eller til å engasjere seg i prosjekter initiert av klyngen. Medlemmets bidrag kan enten være i form av arbeidstimer fra ansatte og/eller økonomiske bidrag.

For å bli medlem av Ocean Autonomy Cluster må bedriften oppfylle følgende kriterier: 

  • Selskapet må drive innovasjon, forskning og/eller utvikling av autonome teknologier, systemer og/eller løsninger.

  • Selskapet skal ha et strategisk fokusområde som faller innenfor Ocean Autonomy Clusters strategi og mål.

  • Alle virksomheter som søker om medlemskap i Ocean Autonomy Cluster må møte klyngeledelsen som en del av søknadsprosessen.

  • Den endelige beslutningen om medlemskap tas av Ocean Autonomy Clusters styringskomité.

Kontigent og egeninnsats

Medlemmer av Ocean Autonomy Cluster vil bli belastet med en årlig medlemsavgift basert på selskapets størrelse. På samme måte kreves et minimum antall bidragstimer for hvert medlem.

Medlemmenes bidragstimer er ikke-fakturerbar tid brukt i prosjekter i klyngen, for eksempel delta på workshops, arrangementer, møter eller annen deltakelse i prosjekter i regi av klyngen.

Ulike medlemsskap:

Startups 3> siden registrering
0 NOK /årlig - Forventet egeninnsats: 10 timer
Liten bedrift I: 1 - 5 ansatte
5000 NOK /årlig - Forventet egeninnsats: 10 timer
Liten bedrift II: 6 - 20 ansatte
10 000 NOK /årlig - Forventet egeninnsats: 15 timer
Liten bedrift III: 21 - 50 ansatte
20 000 NOK /årlig - Forventet egeninnsats: 20 timer
Mellomstor bedrift I: 51 - 100 ansatte
30 000 NOK / årlig - Forventet egeninnsats: 30 timer
Mellomstor bedrift II: 100 > ansatte
40 000 NOK /årlig - Forventet egeninnsats: 40 timer

Ofte stilte spørsmål

Hva inngår i medlemsskapet? -

  • Tilgang til et utvidet nettverk av gründere, investorer, FoU-institusjoner og internasjonalt nettverk
  • Gratis seminarer og arrangementer
  • Gratis deltakelse i internasjonale delegasjoner og besøk
  • Redusert avgift på Ocean Autonomy Conference
  • Gratis veiledning i nasjonale eller internasjonale søknadsprosesser
  • Gratis rådgivere for startups

Hvorfor forventes det å bidra med egeninnsats?  +

Ocean Autonomy Cluster er en non-profitklynge støttet av Innovasjon Norge, og kan ikke økonomisk kompensere for medlemmers bidrag. 

Workshops, arrangementer, fellesprosjekter og initiativ fra klyngen er basert på ambisjonen om å skape markedsmuligheter for medlemmene gjennom deltakelse, samarbeid og kunnskapsdeling.

Ditt bidrag er uvurderlig og avgjørende for å nå vårt felles mål om å utvikle den maritime fremtiden.

Hvordan får jeg mest mulig ut fra vårt medlemsskap? +

Du får mest mulig ut av medlemskapet ditt hvis du engasjerer deg og deltar i klyngearrangementene og -prosjektene.

Som medlem kan du bli med på ethvert arrangement og prosjekt eller sette i gang prosjekter eller arrangementer gjennom klyngen. Du vil også bli invitert til å bli med på klyngens internasjonale delegasjoner eller studiereiser.

Hvordan utvikler jeg nye klyngeprosjekter? +

Hvis du har ideer til prosjekter, konsortier, arrangementer eller samarbeid, er vi i Ocean Autonomy Cluster her for å veilede deg.

Kontakt oss på tlf: +47 918 45 969

 

Fikk du ikke svar på spørsmålene dine? La oss høre fra deg!