Vi utvikler framtidens havrom

KLYNGEN

​The Ocean Autonomy Cluster er Norges ledende klynge for maritim autonomi. Vi bygger på en stolt maritim historie, banebrytende forskning, innovative selskaper og et raskt voksende marked for autonome løsninger. Dette gjør klyngen til en unik arena for samarbeid og kunnskapsutveksling. 

Autonome systemer vil bli et viktig bidrag for å løse utfordringer knyttet til trafikkbelastning, klimautslipp og sikkerhetsutfordringer til havs. 

Med mer enn 70 medlemmer, både fra Norge og utlandet, har vi som mål å bygge sterke nettverk og samarbeid mot et felles mål for et bærekraftig nytt kurs innen maritim teknologi.

ORGANISASJONEN

Ocean Autonomy Cluster ble etablert med støtte fra Innovasjon Norges Arena-program i 2020, og har siden den gang bygget en sterk posisjon både nasjonalt og internasjonalt.

Ocean Autonomy Cluster drives av Fremtidens Industri (FI), og som en del av FI-familien samarbeider vi med klyngene NCE Aquatech, RENergy og Midsec – også drevet av FI.

 

STRATEGI

Klyngens ambisjon er å akselerere havautonomi for en bedre, mer bærekraftig fremtid, med fokus på følgende mål:

1. Internasjonalisering og skalering
Ocean Autonomy Cluster vil etablere en internasjonal posisjon i Europa, USA og Canada.
2. Markedsutvikling og kommersialisering
Ocean Autonomy Cluster skal øke innovasjonstakten for teknologier, løsninger og produkter for havrommet
3. Leverandørnettverk og verdikjeder
Ocean Autonomy Cluster skal utvikle skreddersydde tjenester for kommersialisering og skalering av autonom havromteknologi.
4. Industriløft
Ocean Autonomy Cluster skal styrke regionens synlighet og posisjon innen maritim havromsteknologi gjennom styrket vertskapsattraktivitet.

FREMTIDENS INDUSTRI

Fremtidens Industri er et av Norges ledende innovasjonsselskaper. Vi skaper vekst og bærekraftig utvikling av eksisterende og nye virksomheter gjennom bred, bransjebasert kompetanse. Vårt mål er at våre kunder skal utvikle seg i tråd med globale markedsbehov og bruke mulighetene som ny teknologi gir.

Vi bistår i alle deler av forretningsutvikling, og hjelper til med å utvikle store og små prosjekter. Koble bedrifter til vårt omfattende nettverk av næringsklynger, forskningsinstitusjoner, utdanningsorganisasjoner og politiske apparater.

Vi samarbeider også med skoler, kommuner, foreninger og organisasjoner for å gjøre ulike deler av samfunnet mer næringsvennlig.

PARTNERS