Strategisk forum Nyhavna

Prosjekt

Strategisk forum Nyhavna

Om prosjektet

18 havaktører har gått sammen for å stifte Strategisk forum for Nyhavna. Ambisjonen er å utvikle et verdensledende havteknologimiljø på Nyhavna.

Trondheim har en historisk mulighet til å etablere Norges «Silicon Harbor» på Nyhavna. Dette blir en sentral del av videreutviklingen av Trondheim som teknologihovedstad.

Summary in English

18 maritime stakeholders have joined forces to establish the Strategic Forum for Nyhavna. The ambition is to develop a world-leading maritime technology hub at Nyhavna. Trondheim has a historic opportunity to establish Norway's "Silicon Harbor" at Nyhavna. This will be a central part of Trondheim's further development as a technology capital.

Bakgrunn

Strategisk forum for Nyhavna skal sikre interessene til havromsteknologi, havromsindustri og tilstøtende aktører på Nyhavna, og jobbe for at Nyhavna fortsetter å utvikle seg til verdens ledende område for havromsteknologi.

Opening Nyhavna Foto Lars Bugge Aarset

Fra åpningen av NTNU Nyhavna. Foto: Lars Bugge Aarset/NTNU

Nyhavna har et sterkt havteknologimiljø med en blanding av etablerte bedrifter og oppstartsbedrifter. Dette må vi bygge videre på. Havteknologi er helt sentralt i teknologihovedstaden. Havteknologi trenger tilgang til kaikant og til fjorden. Trondheimsfjorden er, som verdens første, etablert som testområde for autonome fartøy.

Bystyret har vært tydelig på at det skal legges til rette for næringsliv og industri på Nyhavna. Det er også noe av bakgrunnen for at det legges frem et eget næringsprogram for området, som bystyret skal behandle til neste år. Her gjelder det å sikre havteknologiens naturlige plass på Nyhavna.

Siden kommunedelplanen ble vedtatt i 2016, har innslaget av havteknologibedrifter økt betydelig. Mange av dem har tilhold på Nyhavna. Der har de tilgang til kaikanter og fjorden, noe som er helt nødvendig for videre utvikling. I tillegg ser vi økt aktivitet fra NTNUs side, blant studenter og forskere. Åpningen av NTNU Nyhavna i sommer viste også hvor stor interesse det er for innovasjonsmiljøet her.

Fakta

Strategisk Forum for Nyhavna består av 18 sentrale aktører.
Formålet er å sikre interessene til marin teknologi, maritim industri og tilknyttede aktører på Nyhavna, med mål om å etablere Nyhavna som verdensledende område for maritim teknologi.
Målene inkluderer kommunikasjon og profilering av aktører innen maritim teknologi på Nyhavna, kontinuerlig dialog med politikere, administrasjon og andre interessenter som kan påvirke utviklingen av Nyhavna, samt aktiv deltakelse i rapporter og prosesser viktige for Nyhavnas utvikling.

Styret

 • Bernt Schjetne, styreleder
 • Åshild Adsen, styremedlem
 • Morten Breivik, styremedlem

Aktørene som er med

 1. NTNU
 2. Fremtidens Industri AS
 3. Blueye Robotics AS
 4. OceanTech Innovation AS
 5. Eelume AS
 6. Zeabuz AS
 7. BOA Offshore AS
 8. Innovation JBA AS
 9. Skarv Technologies AS
 10. Selfa Arctic AS
 11. Vitensenteret
 12. Water Linked AS
 13. Ocean Access AS
 14. Maritime Robotics
 15. Norbit ASA
 16. Trondheim Havn IKS
 17. Clean Sea Solutions AS
 18. SentiSystems AS

Kontakt

Bernt Schjetne Foto: Lars Bugge Aarset
Bernt Schjetne

Styreleder og CEO OceanTech Innovation

Åshild Adsen Foto Lars Bugge Aarset FI - Fremtidens Industri (17)
Åshild Adsen

Styremedlem. Direktør, Vitensenteret i Trondheim

Morten Breivik NTNU Foto Lars Bugge Aarset FI (18)
Morten Breivik

Styremedlem. Førsteamanuensis ved Institutt for teknisk kybernetikk, NTNU

Strategisk forum Nyhavna Foto Lars Bugge Aarset FI - Fremtidens Industri (20)
Ragnar Eggen

Partner and CFO at Clean Sea Solutions

Nyhavna 160224 Foto Lars Bugge Aarset FI (1)
Frode Halvorsen

Klyngeleder Ocean Autonomy Cluster

Lars Bugge Aarset4
Lars Bugge Aarset

Kommunikasjonsrådgiver, FI - Fremtidens Industri

Strategisk Forum Nyhavna

Medlemmer