Kapasitetsløft

MIDAS - Mennesket i framtidens havromsoperasjoner

Prosjektperioden: 2022 - 2028

Maritim teknologi utvikler seg raskt, og autonomi, digitalisering og behandling av store datamengder kan ha en dyp innvirkning på aktørene i den maritime sektoren. Dette gir komplekse utfordringer som bremser markedsmodningen. Reguleringsmyndigheter og andre interessenter trenger hjelp til å følge med på den teknologiske utviklingen, og det menneskelige aspektet kan bli bagatellisert.

Når autonom maritim teknologi introduseres til et marked, antar mange at mennesker vil bli overflødige. Men tvert imot vil økt autonomi og automatisering føre til at menneskets rolle i systemet blir langt mer kritisk. Dette er også kjent som automatiseringsparadokset.

Kapasitetssatsingen MIDAS - 'mennesker i fremtidige maritime operasjoner' - tar for seg menneskets rolle i forbindelse med oppgaver til sjøs hvor autonomi og automatisering får en stadig større plass. Prosjektet omfatter partnere og representanter innen teknologi, design og forretningsutvikling fra akademia, forskningsmiljø og næringsliv.

NTNU representerer alle tre områdene gjennom tverrfaglig deltakelse fra ulike institutter; SINTEF Digital henter inn kompetanse på menneskelige faktorer innen digitalisering, DNV tilfører tung kompetanse i klassebedrifter, mens de tre klyngene Digital Norway, Ocean Autonomy Cluster, og Blue Maritime Cluster til sammen representerer 150 bedrifter innen digital og maritim industri. Ambisjonen er å styrke sentralnorsk næringslivs innovasjonsevne, utvikling og eksport av autonom sjøromsteknologi.

Prosjektsamarbeidet er delt inn i fem arbeidspakker:
  • prosjektledelse og formidling
  • menneskelige faktorer; tillit til autonomi
  • forretningsutvikling, kommersialisering
  • internasjonalisering; nye metoder innen design og forretningsutvikling
  • studentsamarbeid og rekruttering for Midt-Norge.

I løpet av prosjektets første år ble det etablert to «Eksperter i team»-landsbyer ved NTNU, som tar opp temaer knyttet til menneskets rolle i fremtidige maritime operasjoner og spillteknologiens muligheter. En av flere planlagte hackathon med studenter, en studentkonkurranse for autonome systemer, 20 studentprosjektsamarbeid, og tre masteroppgaver er også gjennomført. EduRov, et eget dronesett for hjemmelagde droner, videreutvikles for å bli inkludert i videregående opplæring for å vekke interesse for autonom teknologi med enkle midler.

MIDAS har også tilknyttet en Ph.D. kandidat og en professor II-stilling ved NTNU. SINTEFs faglige nettverk «Human factors in control» er også tilknyttet MIDAS og arrangerer konferanser og møter gjennom året.

Lær mer på NTNU's prosjektnettside.

Midas

Partners