Innsikt

 

Det starter med å se sammenhengene. 

Autonome systemer er komponenter i mange nye teknologier i den maritime industrien. Autonome systemer påvirker måten vi henter, behandler og bruker informasjon på, og kan få konsekvenser for hvordan vi arbeider i maritim sektor. Det krever ny innsikt, nye strategier og nye forretningsmodeller. 

Gjennom ulike faggrupper drøfter vi de ulike aspektene som berøres av autonom teknologi, og hvordan vi best kan gjøre nytte av mulighetene og løse utfordringene som følger med. 

Ikke nøl med å ta kontakt får å komme videre på reisen din til ny innsikt.

Faggrupper / tema

Internasjonalisering er en faggruppe der klyngemedlemmer fra ulike bakgrunner, erfaringer og stillinger deltar, med felles ambisjon om å utvikle strategier og aktiviteter for kommersialisering av autonom maritim teknologi i et internasjonalt marked.

Faggruppen for sikkerhet består av  klyngemedlemmer fra ulike bakgrunner, erfaringer og stillinger, med ambisjon om å utvikle strategier, styrke bevissthet knyttet til sikkerhetsrisiko og gjennomføre aktiviteter som sikrer forsyningskjeden og teknologiske komponenter til autonom maritim teknologi.

Faggruppen for regelverk er organisert i samarbeid med NFAS (Norsk forening for autonome skip), og består av representanter fra ulike bakgrunner, erfaringer og posisjoner. Målet er å utvikle et regelverk for autonome fartøy og USV/ASV.

Faggruppen "rekruttering" består av klyngemedlemmer fra ulike bakgrunner, erfaringer og stillinger, men med felles mål om å styrke kompetansebasen. Faggruppen arbeider tett med Kapasitetsløftet MIDAS. 

På jakt etter ny innsikt?

Våre faggrupper er alltid åpne for nye medlemmer, og vi er ivrige etter å utvikle mer kunnskap om hvordan autonom maritim teknologi kan muliggjøre en bærekraftig fremtid.

Ta kontakt for en uformell prat om hvordan vi kan bygge mer kunnskap knyttet til autonom havromsteknologi.

  • Frode Halvorsen: +47 918 45 969