Prosjekter

MillAmpere autonomous ferry

MIDAS: Mennesket i framtidens havromsoperasjoner

150 bedrifter, med NTNU og SINTEF i spissen, har slått seg sammen i et kapasitetsløft for å bygge kunnskap og tillit til autonome maritime operasjoner.

Norske øysamfunn

FlexFerge

Å sikre gode forbindelser mellom øysamfunn og fastlandet kan være utfordrende. En innovativ, fleksibel fergeløsning kan styrke mobiliteten og kvaliteten på tjenestene i kystsamfunnene.

Digifjord

Digifjord

Å teste ny teknologi kan være tidkrevende og kostbart. Med virtuelle testarenaer åpnes nye muligheter for mer effektiv uttesting. 

FAST

FAST Prosjektet

Overføring av gods fra vei til sjø og jernbane er avgjørende for mer bærekraftig logistikk. Kan et modulært, autonomt og fleksibelt lektersystem til sjøs utkonkurrere lastebilen i fremtiden?

Siste nytt fra klynga