FOU-prosjekt

FAST - Fleksibel Autonom Smart Transport

Prosjektperiode: 2020 - 2021

Overføring av gods fra vei til sjø og jernbane er avgjørende for mer bærekraftig logistikk. Maritim transport er den mest energieffektive og miljøvennlige transportformen, men likevel – de fleste gods fraktes med bil nasjonalt.

Dersom vi i større grad overfører alle typer gods fra vei til sjø, vil det i stor grad bidra til å redusere utslipp, køer, ulykker og veislitasje. I et land med fjorder, en lang kystlinje og mange ferger, kan et modulært, autonomt og fleksibelt lektersystem til sjøs utkonkurrere lastebilen i fremtiden?

Godstrafikken forventes å vokse med 290 millioner tonn fram mot 2050. Samtidig ventes en femdobling av produksjon fra  havbruksnæringen. 80 % av denne veksten vil komme på vei. FAST-prosjektet har som mål å presentere en ny og kostnadseffektiv transportløsning basert på autonome/fjernstyrte/lavbemannede fartøy og smarte systemer.

Fleksibel
-ulike typer gods kan enkelt kombineres - lektere kan brukes som oppbevaringspunkt - lasting skjer uten å binde opp fartøyet - modulbasert og skalerbar etter behov
Autonom
- grader av autonomi/fjernstyring reduserer driftskostnader - reduserte bemanningsbehov og kostnader - redusert drivstofforbruk og miljøfotavtrykk - muliggjøring av økt kontinuitet og belastningsfrekvens
Smart
- digitale systemer for felles drift og logistikk reduserer CAPEX og OPEX, og optimaliserer transportsystemet - deler av lasten som kan brukes til fremdrift (biogass/hybrid)
Transport
- transport needs for various goods

FAST

Partnere