Internasjonalisering

 

Innovasjon kjenner ingen grenser.

Maritim autonom teknologi er fortsatt i tidlige stadier av markedsintroduksjon, og mange gründere og innovatører søker internasjonalt for kommersiell vekst.

La oss veilede deg til nye investorer, partnere, markeder eller FoU-konsortier globalt.

Delegasjoner

Vi organiserer og koordinerer delegasjoner og arrangementer på vegne av våre medlemmer.

Nettverk
Vi bygger solide samarbeid over landegrensene og har et betydelig nettverk i Europa og Nord-Amerika.
Fond og utlysninger
Vi har spisskompetanse på søknadsprosesser og prosjektledelse i Horizon Europe-prosjekter. 

Er du klar for verden?

La oss høre fra deg!

  • Frode Halvorsen: +47 918 45 969