Silicon Harbor på Nyhavna: Hvordan?

Hva må til for å videreutvikle Norges havromsteknologihovedstad på Nyhavna i samspill med byen og eiendomsutviklerne?

Fredag 8. mars 2024
Kl. 09-11 med påfølgende lunsj
Sted: Kobbes Gate 2 på Nyhavna, Møterom hos BDO


Havromsteknologibransjen, grunneiere, utbyggere og kommunale myndigheter møtes for dialog og meningsutveksling om fremtiden for teknologinæringene og de relaterte bransjer og institusjoner gjennom en mangeårig byutviklingsprosess som skal skje på Nyhavna. 

Ønsket med dette seminaret er å belyse de ulike behov og ønsker fra flere bransjer, få frem flere aspekter ved dette store utviklingsprosjektets rammefaktorer og målsettinger, og skape gjensidig kunnskap og forståelse for muligheter. Dessuten søkes det å etablere felles arenaer for å diskutere tiltak og plangrep på kort og lang sikt. Målet er å sikre videre vekst og fremtidig byutvikling i området i et mangfoldig samspill.

I møtet presenteres synspunkter og planer fra Strategisk Forum Nyhavna, Trondheim Havn, Trondheim kommune, Vitensenteret i Trondheim, Nyhavna Utvikling og de øvrige eiendomsaktørene i området.
 

Program

09:00: Velkommen 
09:05: Innledning ved ordfører Kent Ranum
09:15: Strategisk Forum Nyhavna: Ønsker og behov på Nyhavna nå og i fremtiden
09:35: Trondheim Kommune: Næringsprogrammet for Nyhavna
09:50: Trondheim Havn: Planer og muligheter
10:05: Kaffepause
10:15: Nyhavna Utvikling: Planer for de nærmeste årene
10:30: Øvrige eiendomsutviklere på Nyhavna
10:40: Arkitektenes perspektiv 
11:00: Lunsj
 
Arrangør: Strategisk Forum Nyhavna og Trondheim Havn
 

Ved spørsmål, kontakt

Ragnar Eggen
ragnar@cleanseasolutions.no

 

Om Strategisk forum Nyhavna

18 havaktører har gått sammen og stiftet Strategisk forum for Nyhavna. Ambisjonen er å utvikle et verdensledende havteknologimiljø på Nyhavna. Trondheim har en historisk mulighet til å etablere Norges «Silicon Harbor» på Nyhavna. Dette blir en sentral del av videreutviklingen av Trondheim som teknologihovedstad.

Les mer