25.april | kl. 09:00 - 15:00 | Ålesund Kunnskapspark

Forretningsverdi av autonome teknologier 

Hvordan kan du skape framtidig vekst og konkurransekraft av autonome teknologier?

Midt-Norge har tilgang til de skarpeste operative miljøene innenfor autonome teknologier i maritim og marin næring. Regionens teknologimiljøer utvikler allerede verdensledende løsninger, men fagfeltet er ungt, markedet er umodent og verdiskapingen bremses av manglende kunnskap, evne eller kapasitet.

Dette ønsker vi å gjøre noe med!

I workshopen vil du sammen med fageksperter og forretningsutviklere belyse framtidens verdiskaping og konkurransekraft av autonome teknologier:

✓Hvilke utfordringer ser vi i dag og som vi må overkommes i morgen for å realisere 
fremtidige verdiskaping og konkurransekraft?


✓ Hvilke konkurransekrefter, drivkrefter og trender påvirker bransjen og dens 
verdiskaping i dag og fremover?

 

Hvorfor bør du delta på workshopen?

Workshopen har som mål å identifisere barrierer og utfordringer du møter i arbeidet
med å skape forretningsverdi av autonome teknologier. Du får muligheten til å
diskutere dette med andre virksomheter og fageksperter, og til å identifiser kritiske
behov du møter for å realisere framtidig verdiskaping for dine kunder og for
virksomheten.

Som deltaker i workshopen, vil du og din virksomhet få tilgang til praksisnære
kurspakker som er tilpasset utfordringene og behovene som kommer opp i
workshopen.

I tillegg får du muligheten til å ta del i et større kompetanseløft på tema
verdiskaping av autonome teknologier.

 

 

WS

Påmelding

Når: 25.04.2023 (0900-1500)
Sted: Ålesund Kunnskapspark

 

Støtte til reiseutgifter

Klyngenes medlemmer kan få inntil 2000,- per pers i reisestøtte. Gi beskjed ved påmelding om dette er ønskelig. 


Har du spørsmål om arrangementet? Ta kontakt med Annita Fjuk fra Digital Norway på:  annita.fjuk@digitalnorway.com

 

NTNU-logo.svg
logo-ny-crop-1024x519
eggs-logo-sort-223x223