Event in Norwegian

Frokostmøte: Internasjonalisering

Onsdag 12. april 08:00 - 11:00
@ Trondheim Maritime Senter

Påmelding

Program

Det internasjonale markedet venter like utenfor norskekysten på verdensledende, autonom teknologi. 

Ocean Autonomy Cluster setter fokus på internasjonalisering, og etablerer et eget fagråd som skal jobbe med internasjonal markedsorientering av norsk autonom havromsteknologi. 

Vi inviterer til et frokostmøte for deling og refleksjon rundt muligheter og erfaringer knyttet til internasjonale aktiviteter og markedsarbeid. 

08:00 - Frokost

08:30 - Presentasjon OAC og etablering av faggruppe "Internasjonalisering" - Frode Halvorsen

08:40 - Presentasjon tjenester fra OAC/Fremtidens Industri for internasjonale aktiviteter - Linda Cathrine Hald

08:50 - Presentasjon erfaringer fra UT-prosjektet - Vegard Strand & Willy Hernes

09:10 - Maritime Robotics - erfaringer med internasjonal aktivitet : Roy Børge Sigernes-Sørlie CFO Maritime Robotics

09:40 - Zeabuz - erfaringer med internasjonal aktivitet - Ann Iren Holm Rise, CMO Zeabuz

10:10 - Spørsmål og dskusjon

Tegnebrett-4