Webinar: Muligheter med autonomi på sjøen

29/04

09:00 - 10:30

Digitalt

Trondheim har en sterk internasjonal posisjon innen havromsteknologi, og når det stadig blir mer snakk om autonomi og førerløse operasjoner på havet, hvilke muligheter åpner det seg da for Trondheim?

I løpet av de neste årene skal det investeres store beløp i testinfrastruktur i Trondheimsfjorden, som også åpner nye muligheter for næringslivet og kanskje spesielt innenfor entreprenørskap og innovasjon.

I dette webinaret vil Beate Kvamstad-Lervold fra Sintef Oceanlab presentere Oceanlab og hvilke muligheter dette gir for næringslivet i regionen, og hvordan man kan spille på lag for å tilby et enda mer komplett tilbud for innovasjon og utvikling innen havrommet. Webinaret arrangeres av Næringsforeningen i Trondheimsregionen.

Frode Halvorsen fra Ocean Autonomy Cluster vil presentere hvordan klyngen kan bidra til økt innovasjon og utvikling i regionen innen havromsautonomi, og hvordan miljøet som er i ferd med å etablere seg på Nyhavna kan gi en viktig grobunn for nyskapning.

De påmeldte vil få tilsendt lenke ca. 30 minutter før webinaret publiseres.
(Sjekk søppelposten om du ikke mottar eposten)

Møteleder
Bård Eidet, Trondheimsregionen
Foredragsholder
Beate Kvamstad-Lervold, Sintef Oceanlab og Frode Halvorsen, Ocean Autonomy Cluster

Meld deg på her

Share: