WEBINAR # Hvordan unngå ondsinnede cyberangrep?

25/11

08:30 - 09:45

Digitalt

Cybersikkerhet angår oss alle og blir stadig viktigere i en verden som blir mer og mer digital. Etter COVID-19 har hjemmekontor blitt en normalitet i Norge og stadig flere bedrifter flytter over i «skyen». Digitalisering skaper muligheter, men gjør oss også sårbare. Angrepsmulighetene øker og trusselaktørene vet å utnytte sårbarhetene i systemene. Derfor er nødvendig å ha innsikt i dagens trusselbilde, kunne identifisere og utbedre sårbarhetene slik at bedriften er best mulig rustet mot cyberangrep.  

 • Påmelding til webinaret her – Arrangementet er åpent for alle
 • Webinaret vil foregå på Teams. Det blir sendt ut en lenke på e-post når datoen nærmer seg.  
  Påmeldingsfrist: 24. november, kl 18:00   

 Program:  

08:30 – Velkommen 

08:35 – Harald Næss: Nasjonalt Cybersikkerhetssenter, hvem er vi?  

 • Informasjon om Nasjonalt cybersikkerhetssenter 
 • Situasjonsbilde – cyberområdet 
 • Helhetlig Digitalt Risikobilde 2020 
 • NSM råd og veiledning rundt IKT-sikkerhet 

09:00 – Lars Benjamin Vold: NORMA Cyber, et maritimt cybersenter   

 • NORMA – Cybersenter  
 • Digitalt risikobilde til sjøs  
 • Nye krav fra International Maritime Organization: Maritim Cyber risikostyring   

09:25 – Spørsmålsrunde  

09:40 – Avslutning  

 
Om foredragsholderne  

Harald Næss er leder av rådgivingsseksjonen i Nasjonalt cybersikkerhetssenter, NCSC/NSM.  Seksjonen utarbeider råd og anbefalinger innen IKT-sikkerhet til hjelp for norske virksomheter. Harald har hovedfag i Informatikk fra Universitetet i Oslo, og har over 20 års erfaring som CIO/CTO fra telekommunikasjon, forsvarsindustri og finans. oce

Du kan lese mer om Nasjonalt cybersikkerhetssenter her

Lars Benjamin Vold er leder Norma Cybersenter som er et maritimt cybersenter under etablering. Bak denne satsingen står Den Norske Krigsforsikring for Skib (DNK) og Norges Rederiforbund. Sammen danner de Norwegian Maritime Cyber Resilience Centre (NORMA Cyber) som blir operativt fra 1. januar 2021. Lars Benjamin har bakgrunn fra forsvaret og tatt økonomiutdanning på OsloMet.  

Du kan lese mer om NORMA Cybersenter her  

Share: