Webinar: Felles språk for autonome skip

01/10

10:00-11:00

WEBINAR

Norge og syv andre nasjoner går sammen for å lage felles standarder for test og operasjon av autonome skip. Samarbeidet har fått navnet “MASSports”, og har som mål å dele erfaringer, identifisere utfordringer og utvikle felles standarder for uttesting og implementering av autonome maritime operasjoner (MASS – Maritime Autonomous Surface Ships) på skip og i havner. Norge har lenge vært verdensledende med sitt FOU-arbeid på området. Sjøfartsdirektoratet og Kystverket bidrar fra norsk side. De andre landene i prosjektet er Danmark, Finland, Japan, Kina, Nederland, Singapore og Sør-Korea.

På dette webinaret vil Trond Langemyr fra Kystverket og Svein David Medhaug fra Sjøfartsdirektoratet blant annet snakke om digitalisering i skipsfarten, det maritime digitale økosystemet, samt strategiske samarbeid både nasjonalt og internasjonalt, slik som det nyetablerte MASSports-nettverket.

Les mer om MASSports her.

Share: