NTNU-kveld: Førerløse fartøy – gevinst eller risiko?

16/03

19:00

Dokkhuset, Trondheim

Bli med på en kveld med en rekke spennende foredrag, i regi av NTNU Vitenskapsmuseet! Blant spørsmålene som utforskes, er

  • Hva vil være gevinsten med førerløse fartøy til sjøs?
  • Kan vi stole på sikkerheten uten menneskelig dømmekraft og sjømannskunnskap om bord?

I kjølvannet av et sterkt søkelys på selvkjørende biler, har forskere også begynt å se på mulighetene for å lage selvkjørende båter og andre fartøy til sjøs. Våren 2016 ble Trondheimsfjorden offisielt utpekt som verdens første testområde for autonome (førerløse) fartøy, og dette utløste en rekke forskningsprosjekter der både NTNU, Sintef og industrien er aktive pådrivere.

Utviklingen drives av teknologiske fremskritt, men også av generelle trender innen digitalisering og automatisering av ulike samfunnstjenester. Datamaskiner og kunstig intelligens står for oppgaver innen styring og overvåking av skip – dvs. oppgaver som tradisjonelt har vært utført av mennesker.

Påmelding og mer informasjon: dokkhuset.hoopla.no/sales/ntnukveld12021

FOREDRAGSHOLDERE

  • Egil Eide jobber med å utvikle små førerløse personferger, som kan skape nye forbindelser mellom bydeler som er adskilt av elver, kanaler og havnebasseng. Eide er førsteamanuensis ved Institutt for elektroniske systemer, NTNU.
  • Mary Ann Lundteigen, professor i å skape sikre og pålitelige instrumenteringssystemer for førerløse fartøy ved Institutt for teknisk kybernetikk, NTNU. Hun er leder for et nystartet senter: SFI Autoship.
  • Edmund Førland Brekke forsker på teknologiens løsninger som f.eks. algoritmene som styrer navigasjon og kollisjonsunngåelse mellom førerløse fartøy. Brekke er førsteamanuensis ved Institutt for teknisk kybernetikk, NTNU.

Share: