#Innsikt: Autonom transport av laks sjøveien til Europa

09/09

09:00

Webinar

I løpet av den nærmeste tiden vil Midt-Norge få to ukentlige seilinger til Nederland. Dette åpner muligheten for å teste sjøfrakt av fersk laks fra Midt-Norge til Europa i stor skala, og dermed også flytte en del av frakten fra vei til sjø. Hvilke andre muligheter ligger for autonomi på dette området?

Ann Iren Holm Rise fra Kysthavnalliansen presenterer sjøfraktprosjektet og hvilke planer og muligheter som ligger på både kort og lang sikt. Les mer her.

Ørnulf Jan Rødseth fra Sintef presenterer ulike caser fra AEGIS og AUTOSHIP EU-prosjektet som ser på en autonom transport av fiskeför langs norskekysten. Er det mulig å benytte caser eller erfaringer fra denne forskningen for å optimalisere sjøfrakten ytterligere?

Her kan du melde deg på.

Lenke til Teams-møte vil bli sendt ut i forkant av arrangementet.

Share: