Dialogkonferanse med Statens Vegvesen

29/09

09:00–15:30

Oslo Kongressenter

Statens vegvesen inviterer til Dialogkonferanse om digitalisering og automatisering av driften av riksveiferjesambandet Lavik-Oppedal.

Mål for dialogen er å få bedre forståelse av mulighetsrommet for utvikling av digitale og automatiserte løsninger for ferjedriften som støtter opp om toppmålene for Statens vegvesen:

  • En enklere reisehverdag og økt konkurranseevne for næringslivet
  • Mer for pengene
  • Effektiv bruk av ny teknologi
  • Nullvisjon for drepte og hardt skadde i trafikken
  • Bidra til oppfylling av Norges klima- og miljømål

Invitasjon og program finner du her (PDF).

Tid: Onsdag 29. september kl. 09:00–15:30
Sted: Oslo Kongressenter

Påmelding er i løpet av 23.september. Maksimalt 180 deltakere.

I forkant av konferansen vil Statens Vegvesen sende ut konkrete problemstillinger som vi ønsker å ha fokus på under konferansen. Problemstillingene vil rette seg mot mulighetsrommet for å innrette den kommende utlysningen av riksveiferjesambandet Lavik-Oppedal på en måte som kan bidra til å realisere potensialet ved digitalisering og automatisering.

Statens vegvesen håper på god deltakelse på dialogkonferansen og ber alle interesserte å holde av dagen.

For spørsmål som gjelder dialogkonferansen, ta kontakt med Victor Størdal: [email protected].

Share: