Dialogkonferanse: Forprosjekt ny avtale på båttilbud til Munkholmen

27/04

13:00 - 15:00

Digitalt

Trondheim kommune inviterer potensielle leverandører til digital dialogkonferanse i forbindelse med forarbeidet til ny avtale på båttilbud til Munkholmen.

Målgruppen er både teknologileverandører til maritim sektor og selskaper som driver med transport av personer. Dialogkonferansen er en del av et forprosjekt som gjennomføres av MHTech.

Trondheim har en lang historie som et viktig kunnskapssenter for den maritime næringen i Norge, og en autonom Munkholmforbindelse/bybåt vil kunne være et fyrtårnsprosjekt som sammen med nullutslippshurtigbåter stadfester Trondheims rolle innenfor det grønne skiftet i den maritime næringen. Vi er derfor spesielt interesserte i informasjon om lav- og nullutslippsløsninger og løsninger innen autonomi.   

Trondheim kommune ønsker spesielt innspill på:

  • Hvordan kan fremtidens Munkholmforbindelse se ut? 
  • Hvilken teknologi ventes være tilgjengelig i løpet av de kommende årene? 
  • Hvilken teknologi er tilgjengelig i dag?
  • Hva slags kontraktsmodeller/driftsmodeller egner seg? 
  • Hvilke krav og kriterier kan stilles? 
  • Andre innspill til prosjektet

Agenda: 

  • Presentasjon av prosjektet og skisse for prosessen videre
  • Innspill i plenum 
  • Informasjon om skriftlige tilbakemeldinger og mulighet for å booke 1:1 (èn til èn) møter (planlegges gjennomføres i etterkant av dialogkonferansen i uke 17 og 18).

Den digitale konferansen arrangeres via Google meet, og påmeldte leverandører vil motta innkalling med lenke til møtet.

Meld deg på her.

Share: